LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857).

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, na podstawie prawomocnego, ostatniego, orzeczenia określającego status niepełnosprawności.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wypełniony i podpisany wniosek,
  • Fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzorku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
  • Dokument potwierdzający tożsamość do wglądu,
  • Kopia prawomocnego orzeczenia wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia (oryginał do wglądu).

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć we właściwym – według miejsca zamieszkania (stałego pobytu) – Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

CZAS REALIZACJI I ODBIÓR LEGITYMACJI

Zadaniem Zespołu jest przyjęcie wniosku oraz wprowadzenie danych do systemu informatycznego, a także przesłanie do zewnętrznego podmiotu, który zajmuje się produkcją blankietów i ich personalizacją. Aktualnie zadanie to wykonuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Termin odbioru podawany jest niezwłocznie po otrzymaniu legitymacji korespondencyjnie lub telefonicznie.

 

OPŁATA

Legitymacja osoby niepełnoprawnej jest dokumentem wolnym od opłat, jednak w przypadku ubiegania się o wydanie jej duplikatu, należy wnieść opłatę w wysokości 15 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, bądź na konto Zespołu.

Nr konta: 76 1160 2202 0000 0000 6011 5768

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Kasa MOPS czynna 10.00-14.00, parter budynku MOPS-u.

TRYB ODWOŁAWCZY – brak

 

Obowiązujący druk wniosku na wydanie legitymacji

Symbole przyczyn niepełnosprawności, w orzeczeniach wydawanych od 1997 r.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.