Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.)

O1-U UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

02-P CHOROBY PSYCHICZNE

03-L ZABURZENIA GŁOSU, MOWY I CHOROBY SŁUCHU

04-0 CHOROBY NARZĄDU WZROKU

05-R UPOŚLEDZENIE NARZADU RUCHU

06-E EPILEPSJA

07-S CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO I KRĄŻENIA

08-T CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

09-M CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

10-N CHOROBY NEUROLOGICZNE

11-I INNE, W TYM SCHORZENIA: ENDOKRYNOLOGICZNE, METABOLICZNE, ZABURZENIA ENZYMATYCZNE, CHOROBY ZAKAŹNE ODZWIERZĘCE, ZESZPECENIA, CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

12-C CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE


W legitymacjach mogą być również stosowane dawne oznaczenia dla poszczególnych schorzeń chorobowych, w przypadku orzeczeń wydanych przed wejściem w życie w/w rozporządzenia. Np.

Dla osób powyżej 16 roku życia
schorzenie narządu ruchu w legitymacji osoby niepełnosprawnej będzie miało zapis następujący: § 26 pkt 1 lit. a, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 66, poz. 604)

Dla dzieci, tj. do 16 roku życia
schorzenie narządu ruchu w legitymacji osoby niepełnosprawnej będzie miało zapis następujący: § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 17, poz. 162).

Obowiązujące symbole przyczyn niepełnosprawności

Pobierz

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00