Podstawą funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze jest:


  • Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 kwietnia 2002 r.
    w sprawie odwołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Jeleniej Górze oraz powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze (załącznik nr 1).

  • Zarządzenie Nr 0151-1453/V/10 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie odwołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Jeleniej Górze oraz powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze (załącznik nr 2).Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze działa w oparciu o statut, nadany Uchwałą Nr 541.LIX.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2014 r. (załącznik nr 3), który określa utytułowanie Zespołu, jako jednostki organizacyjnej Miasta Jeleniej Góry, prowadzonej w formie jednostki budżetowej.


Do pobrania:

Załącznik nr 1 -

Załacznik nr 2 -

Załacznik nr 3 -

STATUT -

Ostatnia aktualizacja strony:
2017-02-07 00:00:00