KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, będący członkiem Powiatowego Zespołu i jednocześnie pełniący wobec tego zespołu funkcję kierowniczą. Powiatowy Zespół w Jeleniej Górze zlokalizowany jest przy Alei Jana Pawła II 7;
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zlokalizowanego w Jeleniej Górze, przy ul. Al. Jana Pawła II 7 pok. 312, tel. 75 64 38 090, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy
  i załatwienia wpływających wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności/ niepełnosprawności, wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub karty parkingowej oraz w celu rozpatrzenia skarg na pracowników i członków Powiatowego Zespołu w Jeleniej Górze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka jest:
  • w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnoprawności
   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w przypadku ubiegania się o wydania orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Ustawa
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w przypadku ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku ubiegania się o wydania karty parkingowej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
  • w przypadku skarg art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych osobowych jest orzekanie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej;
 6. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym niż organy publiczne, które otrzymują te dane w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującym prawem;
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek podania ich w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 10. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania uniemożliwia prowadzenie postępowania;
 11. W przypadku wniesienia skargi na członków i/lub pracowników Powiatowego Zespołu w Jeleniej Górze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe rozpatrzenie skargi;
 12. Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

INFORMATOR RODO

Podstawowe informacje

Obowiązek informacyjny - petycja

Obowiązek informacjny - skargi i wnioski

Obowiązek informacjny - stażysta, praktykant

Obowiązek informacjny - umowa

Obowiązek informacjny - wezwanie

Obowiązek informacjny - wniosek o wydanie legitymacji

Obowiązek informacjny - wniosek orzeczenie o niepelnosprawnosci

Obowiązek informacjny - wszczecie postepowania

Obowiązek informacjny - wydanie karty parkingowej

Obowiązek informacjny - wydanie zaświadczenia

Obowiązek informacjny - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązek informacjny - zapytania ofertowe

Obowiązek informacjny - zatrudnienie

Obowiązek informacjny -rekrutacja pracownika

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.