Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie orzekania:

 • o niepełnosprawności - w stosunku do dzieci przed 16-tym rokiem życia;
 • o stopniu niepełnosprawności - w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

Swoim działaniem Zespół obejmuje Miasto Jelenią Górę oraz Powiat Jeleniogórski.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach ww. oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
 • rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wydawanie kart parkingowych,
 • wydawanie legitymacji,
 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze działalnością Zespołu,
 • udzielanie wyczerpujących i kompetentnych informacji dotyczących: działalności Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.


Zespół działa poprzez składy orzekające, składające się z lekarza – przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego – doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga (w zależności od celu, dla którego wydawane są orzeczenia).
W myśl nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zadanie związane z wydawaniem kart parkingowych zostało powierzone przewodniczącym zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Od 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się również zasady wydawania legitymacji, o czym stanowią przepisy art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857). Z wnioskiem o wydanie legitymacji należy wystąpić we właściwym – według miejsca zamieszkania (stałego pobytu) Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
EPUAP: /Orzecznictwo-JG/SkrytkaESP
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.